Monday, December 28, 2009

asp.net - gridview hücrelerindeki verileri html olarak formatlasın

Zaten ne demeye varsayılan olarak html formatlamıyorsa anlamadım.
Şöyle yapmak gerekebilir :

protected void raporGrid_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
  {
    if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
    {
      e.Row.Cells[index].Text = Server.HtmlDecode(e.Row.Cells[index].Text);
    }
  }


yok yok ben neden yıllardır asp.net'ten uzak durduğumu şimdi anladım. işim biter bitmez php ile devam!

No comments: