Friday, March 5, 2010

jquery ile akıllı liste çözümleri

<ul> veya <ol> bir listeniz vardır uzunca, belki dinamik oluşmuştur, genişliği değişkendir fakat genişliğine göre sayafda sütunlara bölünmesini istiyosunuz. Bu sadece görsel bir durumdur. İşte bu durumda şunu ve bunu kullanabilirsiniz.


Konuyu iredeleyin
http://plugins.jquery.com/project/makeacolumnlists
http://www.sohtanaka.com/web-design/smart-columns-w-css-jquery

No comments: