Thursday, October 6, 2011

Neo4j auto-indexing

Unutmayım diye not düşüyorum : 

Neo4j kullanalı bir aç gün oluyor ve rest api ile eklediğim her node için indexleme işlemini gerçekleştirmem gerektiğini sanıyordum ki lucene tabanlı indexer'ına auto_index atmak mümkün olabiliyormuş.
Şöyleki conf/neo4j.properties configürasyon dosyasına şu tarılar eklenmeli ve neo4j tekrar çalıştırılmalı

node_keys_indexable=name,phone
relationship_keys_indexable=since
node_auto_indexing=true
relationship_auto_indexing=true

Ardından node_auto_index üzerinden search atılarbilir ama exact match olmalı. Ben bunu "select by property" amacıyla kullanıyorum.

Örneğin
http://localhost:7474/db/data/index/node/node_auto_index/fbid/999761223232

fbid bir propery ve exact match halinde ilgili node'u getirecektir.

Auto-indexing konusunda Rest api dokumantasyonu

No comments: