Monday, December 26, 2011

Mongotips #3 distinct count

bir alana göre unique count hesaplamak için uzun fonksiyonlar yazanları gördüm. Eğer alanınız indexlenmiş ise bence şöyle yapmanız daha kolay olurdu

db.operationsCollection.distinct("username").length;
No comments: