Friday, February 28, 2014

#mongodb kill slow operations

home dizininizde tıpkı .vimrc gibi .mongorc olacak. Bu "mongo" konsolu her açıldığında çalışır tıpkı .vimrc'nin vim her açıldığında çalışması için.
.mongorc içine custom fonksiyonlar yazabilirsiniz. Bu da bir acil durum komutu killzombie(). 2 saniyeden fazla süren işlemleri öldürüyor. Dikkatli kullannakta fayda var :)


killzombie.js :

http://blog.mongolab.com/2014/02/mongodb-currentop-killop/

No comments: