Friday, April 10, 2009

css link / @import ve performasn meselesi

derlerki @import kullanmayın, <link> kullanarak css sayfası yükleyin.
performasn açısındanmış.
şöyle açıklamış
http://www.stevesouders.com/blog/2009/04/09/dont-use-import/

No comments: