Friday, April 25, 2014

baudio by @substack

Eğer takip etmiyorsanız @substack takip edilecek kişilerdendir.

Javascript ile müzik yapmak için geliştirilmiş çok sevdiğim şu paketin de geliştiricisi : baudio

Yarım saatlik şu videosunu da izlerseniz bu paket hakkında daha çok fikre sahip olursunuz.Baudio ile muzik yapmak javascript geliştiriciler için çok daha eğlenceli :)

Örnek :
var baudio = require('baudio');

var n = 0;
var b = baudio(function (t) {
  var x = Math.sin(t * 262 + Math.sin(n));
  n += Math.sin(t);
  return x;
});
b.play();

Saturday, April 19, 2014

Hroute.js

Tiny helper to catch hash changes

Demo : http://jsfiddle.net/hasantayyar/Wq7PC/2/embedded/result/

hroute({
    '': function(){
      content.innerHTML = "default page";
    },
    'about': function(){
      content.innerHTML = "about page";
    },
    '^video\/(.*)': function(params){
      content.innerHTML = '<iframe width="100%" height="315" '+
      'src="https://www.youtube.com/embed/'+params[1]+
      '" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>';
    } 
  },{
  default: function(){
    console.log("404/notfound/default action"); 
  }, 
  beforeAction: function(){
    console.log("before action");
  }
});

Tuesday, April 15, 2014

Yalan api

http://yalan.herokuapp.com/

Üstelik Api'si de mevcut.

$ curl http://yalan.herokuapp.com/json 
{
  "lie": "Stajyer herşeyi bozmuş!"
}

Ayrıca bana daha fazla yalan lazım. Şurdan iletirseniz.

https://github.com/hasantayyar/yalan/issues

Monday, April 7, 2014

Turkey Internet Map

Alexa verileriyle her ay güncellediğim http://turkey-internet.herokuapp.com/Maintenance page redirection with htaccess

RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/maintenance.html -f
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !maintenance.html
RewriteRule ^.*$ /maintenance.html [R=503,L]
ErrorDocument 503 /maintenance.html 


When you want to disable maintenance mode just remname maintenance file to something else

mv maintenance.html maintenance.html.disabled"

Gist with sample maintenance page :

Wednesday, April 2, 2014

Symfony forms disable csrf protection

Şöyle iki şekilde yapılabilir. İlki formu olustururken, ikincisi de kökten çözüm EntityFormType içine yazarak. İkincisini yaparsanız ilgili tüm form kullanımlarında csrf olayını kapatmış oluyorsunuz.