Tuesday, December 29, 2009

MSSQL Error : String or binary data would be truncated. The statement has been terminated.

Hayatta yapmadığım şeyi yaptım ve veri tipini nvarchar() olarak tanımlarken büyüklüğü hakkında hiç düşünmeden "10" dedim. nvarchar(10)


sonra olan oldu ve
String or binary data would be truncated. The statement has been terminated.

Aradan sinir dolu dakikalar geçince gördüm ki hata veri alanın yetersiz olmasından. nvarchar(50) yaptım ve hatadan kurtuldum

Siz siz olun verilerinizin olası büyüklüğü hakkında değerlendirme yapmadan alanlarınızı tanımlamayın.

Monday, December 28, 2009

asp.net - gridview hücrelerindeki verileri html olarak formatlasın

Zaten ne demeye varsayılan olarak html formatlamıyorsa anlamadım.
Şöyle yapmak gerekebilir :

protected void raporGrid_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
  {
    if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
    {
      e.Row.Cells[index].Text = Server.HtmlDecode(e.Row.Cells[index].Text);
    }
  }


yok yok ben neden yıllardır asp.net'ten uzak durduğumu şimdi anladım. işim biter bitmez php ile devam!

Tuesday, December 22, 2009

asp.net repeater içinde kayıt numarası

Kayıtın kaçıncı kayıt olduğunu (indisini) böyle alabilirsiniz : Container.ItemIndex

yani :

<asp:repeater id="Repeater1" runat="server">
        <itemtemplate>
                Kayıt : <%# Container.ItemIndex %>
        </itemtemplate>
        <separatortemplate>
                <br />
        </separatortemplate>
</asp:repeater>

Tuesday, December 1, 2009

Wordpress Kategori Hariç Etmek

YENİ ÖĞRENDİM

Wordpress template fonksiyonlarını yeni yeni irdeliyorum.
Wordpress'de yazıları listelemek için query_posts kullanırız. query_posts ile istediğim kategorileri listelerken istemediğim kategorileri de "kategori id" başına "-" (eksi işareti) koyuyorum.

query_posts("cat=1,2,-3,-8");