Tuesday, October 5, 2010

"5S Methodology to Get and Stay Organized"


  • Sort (Seiri)
  • Straighten (Seiton)
  • Shine (Seiso)
  • Standardize (Seiketsu)
  • Sustain (Shitsuke)


Sunday, October 3, 2010

sosyal paylaşım sitesi olma süreci hakkında bir paragraf

Şu an popüler olan sosyal paylaşım sitelerinin bazıları başlngıçta bu amaçla kurulmamış sitelerdir. Örneğin, Çin sosyal paylaşım sitesi QQ bir anlık mesajlaşma servisi olarak, Cyworld Kore’de bir tartışma forumu olarak, Skyrock (eski adı Skyblog) Fransa’da hizmet veren bir blog servisi olarak kurulmuşlar ve zamanla hizmetlerine sosyal paylaşım sitelerinin özelliklerini eklemişlerdir. AsianAvenue, MiGente, and BlackPlanet gibi sitelerde başlangıçta etnik toplulukların kullandığı arkadaşlık ilişkisi kurabilme imkanının çok sınırlı olduğu siteler olarak yola çıkmışlar ve 2005-2006 yıllarında kendilerini yeniden yapılandırarak sitelerine sosyal paylaşım sitelerinin özelliklerini eklemişlerdir.
şurdan göz atarken alıntı yaptım : http://www.socialmediatr.com/blog/sosyal-paylasim-sitelerinin-tanimi/
başlığımı da böyle uzun tutarak başlık yeteneğinden yoksun biri olduğumu göz ününe serdim
 analiz yeteniğim hakkında da olumsuz izleni oluşturdum :) :P