Thursday, June 11, 2009

cURL ile İlk SSL url

Normel de şöyle kullanıyorum:

// method = POST/GET// adres = "http://..."
// veri = "a=deneme&b=deneme_deger2"

$ch  = curl_init(); // cURL oturumu baslatildi.
$url = $method == 'GET' ? $adres."?".$veri : $adres;  // get ? post
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url."");
if($method == 'POST') {
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"$veri");
 }
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
curl_setopt($ch,CURLOPT_REFERER,$referans);
curl_setopt($ch,CURLOPT_USERAGENT,$ajan);
curl_setopt($ch,CURLOPT_HTTPHEADER,array("application/x-www-form-urlencoded"));
$veri=curl_exec($ch);
echo $veri;

işte güvenli sayfalar için şu üst bilgiyi vermem gerekmekteymiş.

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);


No comments: