Monday, May 25, 2009

Greasemonkey ilk denemem

Greasemonkey ile herhangi bir twitter profilinden son güncellemeyi aralılarla kontrol edip herhangi bir sayfanın üzerinde tek satır olarak görüntüleyeceğim. Tabiki sadece bir prototip.
Greasemonkey ile jquery hiç kullanmamıştım bu vesileyle onu da kullanmış oldum.
Eğer kodu buradan okuyamıyorsanız :  http://pastebin.com/f6e5cbbe3

test3.user.js

// ==UserScript==
// @name      test3
// @description  tayyar test3
// @copyright   2009, Hasan Tayyar BEŞİK 
// @license    GPL version 3 or any later version (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html)
// @include    *
// ==/UserScript== 

// jQuery eklendi
var jq = document.createElement('script');
jq.src = 'http://jquery.com/src/jquery-latest.js';
jq.type = 'text/javascript';
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(jq);

// jQuery yüklenme durumu kontrolü
function GM_wait() {
 if(typeof unsafeWindow.jQuery == 'undefined') { window.setTimeout(GM_wait,100); }
 else { $ = unsafeWindow.jQuery; twit_kontrol(); }
}
GM_wait();

function twit_kontrol(){

var obje = document.createElement("div");
obje.innerHTML = '<div style="width:100%;height:25px;z-index:100; background:#7FDFF8;color:#050505;position:relative; top:0" id="twits"></div>';
document.body.insertBefore(obje, document.body.firstChild);
var siteName = 'htayyar';
$.getJSON(
'http://search.twitter.com/search.json?callback=?&rpp=50&q=from:' + siteName,
 function(data) {
 $.each(data, function(i, tweets) {
 if(tweets[0].text !== undefined)
 $('#twits').append('<span>' + tweets[0].text + '</span><br />');
 });
 }
);
var st=setTimeout("twit_kontrol()",2000); 
}

No comments: