Friday, March 1, 2013

MongoDb $in vs $or

Bir değer için $in ve $or arasında hangisinin daha performanslı olacağına karar veremdiyseniz rahatlıkla $in'i tercih edebilrisiniz.
$or birden farklı alanların sorgulanması sırasında tavsiye ediliyor.

http://docs.mongodb.org/manual/reference/operator/or/:

When using $or with <expressions> that are equality checks for the value of the same field, choose the $in operator over the $or operator.


No comments: