Thursday, September 16, 2010

Two Elephant Problem

Açık kaynaklı bir proje çekirdek kodunda bir kullanıcının arayüz kütüphanesini yenilemek gibi büyük değişiklişkler yapmak istiyorsa, iki fil problemi ile karşılaşılır. İlk fil problemi var olan ve bunun daha önce uygulanmışa olan tanışıklığıdır. Geliştiricinin meydana getirmek istediği ikinci fil problemi ise projeye dahil etmek istenilen değişikliktir. Zor tarafı ise ikinci problemi birinciye uyarlamak ya da olduğu gibi problemli bırakmaktır.

Walker-Morgan'ın yazısında bu probleme karşı yaklaşımlardan da bahsedilmiş. Bir sonraki yazıda bu yaklaşımları irdeleyeceğim.

Orjinal metin :  http://www.h-online.com/open/features/The-Two-Elephant-Problem-822771.html
No comments: